Digital Marketing

Landing page

Thiết kế Landing Page cho dự án sẽ giúp bạn truyền tải được chi tiết nội dung của Sản Phẩm và Dịch Vụ cũng nhưng quyền lợi khách hàng.

Google Analytics

Đo lường và phân tích các báo cáo từ nhiều nguồn truy cập vào website của bạn, sẽ giúp bạn dễ dàng nhận biết khách hàng của bạn là ai và cãi thiện số liệu đó

Google Ads

Quảng cáo dựa trên các sản phẩm của Google sẽ giúp bạn nhắm đối tượng mục tiêu theo nhân khẩu hiệu quả hơn qua Gmail, Google Search, Youtube.

Facebook Ads

Việc dùng Facebook dường như đã là thói quen của mọi người, vì vậy Quảng Bá hình ảnh doanh nghiệp của bạn cũng giúp tăng nhận thức trong lòng khách hàng

Hãy gửi brief đến chúng tôi

Hãy để chúng tôi tư vấn bạn

Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo