Cho thuê Hosting

Dịch vụ bổ sung
1G Bandwidth Extra+ 20.000đ x 12 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
5G Bandwidth Extra+ 95.000đ x 12 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng) 
10G Bandwidth Extra+ 185.000đ x 12 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng) 
50G Bandwidth Extra + 450.000đ x 12 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
100G Bandwidth Extra + 800.000đ x 12 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
Restore data for Hosting + 200.000đ / lần

Hãy gửi brief đến chúng tôi

Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo